top of page
Luuk Driegen

 

Luuk is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht op een internationaalrechtelijk onderwerp. Hij begon zijn loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker bij het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag. Na publicatie van het juridisch handboek ‘Tekstuitgave Internationaal Privaatrecht’, waar Luuk als co-auteur aan meewerkte, is hij zich gaan toeleggen op de rechtshulpverlening met specialisatie arbeidsrecht. Eerst bij ARAG Rechtsbijstand en daarna bij VvAA, de verzekeraar voor medische beroepen. In het vaktijdschrift Arts & Auto verschenen publicaties van zijn hand.

In 2009 behaalde Luuk het examen voor NMI mediator. Om zich in het ambtenarenrecht te bekwamen is Luuk ook enige tijd werkzaam geweest voor de Politievakbond ACP waar hij politieambtenaren met beroepsziekten (PTSS) heeft bijgestaan. In 2016 heeft Luuk zich aangesloten bij Moderne Meesters Advocatuur te Utrecht waarna hij in 2017 zijn eigen kantoor onder de naam DMAdvocatuur heeft opgericht.

 

De vakgebieden waar hij zich vooral mee bezig houdt zijn: 

- arbeidsrecht, ambtenarenrecht;
- ondernemingsrecht en

 - algemeen verbintenissenrecht.

Mr. Driegen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht. 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

 

M: +31(0)6 31 684 597
E: contact@dmadvocatuur.nl

bottom of page