Picnic niet gebonden aan supermarkt-CAO


Het (grootste deel van het) personeel van online supermarkt Picnic valt niet onder de CAO voor het levensmiddelenbedrijf. Dat heeft de kantonrechter bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV.


Picnic bestaat uit een tiental bv’s waarin haar bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht. Het personeel van Picnic is in dienst van deze bv’s. FNV verzocht de rechter om voor recht te verklaren dat deze bv’s vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Hiervoor is bepalend of sprake is van een ‘winkel’ en een ‘werkgever’ zoals gedefinieerd in de CAO.


Volgens FNV moet worden gekeken naar alle activiteiten die binnen de verschillende vennootschappen worden uitgevoerd en moet worden vastgesteld of die activiteiten samenhangen met het exploiteren van een winkel. Die rechtspersonen zijn vervolgens tezamen werkgever in de zin van de CAO, aldus FNV.


Volgens Picnic is in de tekst van de CAO geen aanwijzing te vinden dat onder het begrip “werkgever” moet worden verstaan: een rechtspersoon en alle daaraan verbonden groepsvennootschappen die indirect, via andersoortige activiteiten, de winkel van een andere vennootschap ondersteunt of faciliteert.


Naar het oordeel van de kantonrechter is in de definitiebepalingen noch elders in de CAO een aanknopingspunt te vinden voor de opvatting dat het begrip “werkgever” in artikel 2c van de CAO zo moet worden opgevat dat daaronder ook rechtspersonen kunnen worden geschaard die weliswaar niet zelf een winkel exploiteren, maar waarvan de activiteiten op een of andere manier samenhangen met het exploiteren van een winkel door een andere rechtspersoon die binnen dezelfde groep of hetzelfde concernverband opereert.


De kantonrechter oordeelt vervolgens dat alleen de Picnic-vennootschap die de online supermarkt exploiteert (Picnic B.V.) een werkgever is in de zin van de CAO. De andere 9 bv's (waar het meeste personeel werkzaam is) vallen niet onder de CAO.


Deze online supermarkt is dus (voor het grootste deel) niet gebonden aan de CAO. Maar niet omdat het een online-winkel betreft, maar omdat het bedrijf is opgeknipt in een groot aantal zelfstandige bv's, die afzonderlijk niet vallen onder de in de CAO genoemde definitie van werkgever. 


Een vraag die opkomt is of fysieke supermarkten die het bedrijf opknippen in meerdere bv's ook (ten dele) buiten de werking van de CAO kunnen vallen.


Het is nog niet duidelijk of FNV in hoger beroep gaat.


Advies en informatie: DM Advocatuur 030 228784597, contact@dmadvocatuur.nl

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 by DMAdvocatuur

FOLLOW US:

  • Twitter Clean