top of page
Luuk Driegen

 

In 1989 ben ik mijn loopbaan begonnen als wetenschappelijk onderzoeker bij het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag. Na publicatie van het juridisch handboek ‘Tekstuitgave Internationaal Privaatrecht (waar ik als co-auteur aan meewerkte) ben ik mij gaan toeleggen op de rechtshulpverlening met specialisatie arbeidsrecht. Eerst bij ARAG Rechtsbijstand en daarna bij VvAA, de verzekeraar voor medische beroepen. In het vaktijdschrift Arts & Auto verschenen publicaties van mijn hand.

In 2009 behaalde ik het examen voor NMI mediator. Om mij te bekwamen in het ambtenarenrecht ben ik ook enige tijd werkzaam geweest voor de Politievakbond ACP waar ik politieambtenaren met beroepsziekten (PTSS) heb bijgestaan. In 2016 heb ik mij aangesloten bij Moderne Meesters Advocatuur te Utrecht waarna ik in 2017 mijn eigen kantoor onder de naam DM Advocatuur ben gestart.

 

Mijn vakgebieden zijn: 

- arbeidsrecht,
- ondernemingsrecht en

 - algemeen verbintenissenrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht. 

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen per hoofdrechtsgebied

 

M: +31(0)6 31 684 597
E: contact@dmadvocatuur.nl

bottom of page