top of page


Privacy Policy

Deze privacyverklaring ziet op de gegevensverwerking en het gebruik van cookies via www.dmadvocatuur.nl door DM Advocatuur.

 

Bij DM Advocatuur respecteren we de privacy van onze bezoekers en klanten en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die wij verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring ziet enkel op de gegevensverwerking en het cookiegebruik door ons zelf en/of op onze website. Indien je via een link op onze website een andere website bezoekt, is op die website onze verklaring niet meer van toepassing.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten, vragen we je om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens slaan we op in het klantenbestand van DM Advocatuur en gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren. Wij verstrekken gegevens die je ons op deze manier verstrekt niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet. De gegevens kunnen wel door ons worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze diensten. Voor dergelijke (e­mail)berichten kun je je altijd afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met ons op te nemen.

 

Bij DM Advocatuur bewaren je jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de informatie verzamelden. Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens van DM Advocatuur:

 

DM Advocatuur

Vijverhof 26 a

3734 DB DEN DOLDER

E­-mailadres: contact@dmadvocatuur.nl

Telefoonnummer: 030-2287845

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Check voor de actuele privacyverklaring daarom altijd onze website: www.dmadvocatuur.nl

bottom of page