top of page

 

Tarieven

 

Gefinancierde rechtshulp

Iedereen heeft recht op juridische bijstand. Ook mensen die geen of weinig vermogen hebben. Voor deze mensen kan gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. In dat geval betaalt de cliënt een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen van twee jaar geleden (peiljaar). Is het inkomen in 2015 voor gehuwden/samenwonenden/oudergezinnen lager dan € 36.800 of voor alleenstaanden lager dan € 26.000 en het vermogen voor beide groepen lager dan het heffingsvrije vermogen, dan kan aanspraak worden gemaakt op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wanneer het inkomen van twee jaar geleden niet meer actueel is en het inkomen tenminste 15% is verminderd, kan binnen zes weken na de afwijzing van de aanvraag een verzoek worden ingediend om een ander peiljaar te hanteren (peiljaar-verlegging). In dat geval wordt niet het inkomen van twee jaar geleden aangehouden om te beoordelen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op uw verzoek kunnen wij u dit formulier toesturen. Dit formulier is overigens ook te downloaden op de website www.rvr.org.

 

Particulieren en ondernemers

Mocht u als particulier niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt de rechtsbijstand verleend op basis van een uurtarief of vaste prijs. Ons kantoor hanteert in beginsel afhankelijk van de complexiteit van de zaak zaaksafhankelijke uurtarieven van € 195 - € 275 exclusief btw. Voor een afspraak voor een eenmalig adviesgesprek hanteren wij een gematigd tarief voor het eerste half uur. Tijdens het eerste gesprek wordt het exacte uurtarief of de vaste prijs afgesproken. Verder moet worden vermeld dat wij werken met voorschotten.

U dient er rekening mee te houden dat de zogenoemde verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en andere in het belang van de zaak gemaakte kosten, aan u worden doorberekend. Ook een eventuele proceskostenveroordeling komt voor uw rekening. Indien u ons inloopspreekuur bezoekt hoeft u vooraf geen afspraak te maken en is de informatie die u tijdens dit spreekuur verkrijgt kosteloos. Het inloopspreekuur wordt op de website aangekondigd.

bottom of page