top of page

Rechtsgebieden

DMAdvocatuur is werkzaam op diverse rechtsgebieden. Hieronder vindt u een korte omschrijving. Voor meer informatie bel: 030-2287845. 

Arbeidsrecht

 

Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat zich voortdurend ontwikkelt. Het is een dynamisch rechtsgebied dat snelle antwoorden vereist voor zowel werkgever als werknemer. DMAdvocatuur biedt u deze antwoorden met betrekking tot bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

• Arbeidsvoorwaarden
• Arbeidsovereenkomsten
• CAO’s
• Concurrentie- en relatiebedingen

• Ontslag
• Overgang van onderneming
• Reorganisatie
• Verzuimbeheersing

 

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht in Nederland is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Indien u een geschil heeft met uw eigen verzekeraar dan wel een andere verzekerde bijvoorbeeld in het geval van een verkeersongeval, of met diens verzekeraar, wordt dat geschil middels het verzekeringsrecht beslecht. DMAdvocatuur staat u graag terzijde.

Ondernemingsrecht

 

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied met complexe regelgeving. Niet in de laatste plaats vanwege alle rechtsvormen die u als ondernemer kunt aannemen.
Als ondernemer wilt u zich vooral op uw onderneming concentreren en de juridische zaken aan een specialist overlaten. DMAdvocatuur neemt u die zorg uit handen. Of u nu juridisch advies wilt in uw dagelijkse transacties of adequate procedurele bijstand nodig hebt, u bent altijd aan het juiste adres. Denkt u onder andere aan de volgende onderwerpen:

• Aandeelhoudersovereenkomsten
• Algemene voorwaarden
• Automotive – leasecontracten en geschillen
• Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid
• Contracten
• Financiering en zekerheden
• Fusies en overnames

• Herstructurering
• Incasso
• Ondernemingsgeschillen
• Rechtsvormen
• Samenwerkings- en duurovereenkomsten
• Vennootschapsrecht

 

Huurrecht

 

Of het nu gaat om de huur van woonruimte of bedrijfsruimte, DMAdvocatuur heeft een brede (proces)ervaring met betrekking tot beide terreinen. Huurgeschillen kunnen grote consequenties hebben voor de betrokken partijen. DMAdvocatuur voorziet u van adequate rechtsbijstand, zodat u zich niet in de vingers snijdt. Wint u altijd eerst advies in, alvorens te handelen. Denkt u aan de volgende onderwerpen:

• Achterstallige huurpenningen
• Achterstallig onderhoud
• Gebreken
• Indeplaatstelling

• Onderhuur
• Ontbinding
• Ontruiming
• Opschorting & verrekening

 

Bestuursrecht

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.
DMAdvocatuur kan een inschatting geven van de kansen in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure. DMAdvocatuur geeft u graag advies en staat u graag bij in bestuursrechtelijke procedures.​

bottom of page