top of page

Waarnemingsregeling bij langdurige afwezigheid

DM Advocatuur vindt het belangrijk dat u -bij onverhoopte langdurige uitval van uw advocaat- altijd kunt terugvallen op een waarnemend advocaat.

In het geval van spoedeisendheid en bij langdurige afwezigheid zal mr. Luuk Driegen in beginsel worden vervangen en/of waargenomen door mr. Rik Harmsen te (3705 LZ) Zeist aan de Huis ter Heideweg 24A (t) 030–6934550 (e) info@regulusadvocatuur.nl.

Per antwoordapparaat of per e-mail met out of office reply wordt u geïnformeerd of de waarnemingsregeling in werking is getreden en met wie u contact kunt opnemen. In andere gevallen wordt u verzocht geen contact met mr. Harmsen op te nemen.

bottom of page