top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLuuk Driegen

Coronacrisis. Mag offer van werknemer worden gevraagd? Hoe oordeelt de rechter?

De rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens de coronacrisis, daar is al veel over geschreven. Maar wat vindt de rechter? Kan met een beroep op de coronacrisis worden afgeweken van bestaande regels? Inmiddels zijn er enkele ‘corona-uitspraken’. Moet werknemer instemmen met opschorting van loon of verplichte opname vakantiedagen? Daarover gaat deze bijdrage.


Mag werkgever het loon van werknemer (gedeeltelijk) opschorten?

Deze vraag kwam aan de orde toen een werkgever, door de coronacrisis in financiële nood, de salarissen van al zijn werknemers had gehalveerd. De rechter bepaalde dat dit niet mag nu het besluit om het loon te halveren eenzijdig en zonder nader overleg is genomen en werknemer hierdoor in financiële problemen komt.


Mag werkgever werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Werkgever stuurt haar personeel op 31 maart 2020 een brief met een overzicht van maatregelen die zij wil treffen n.a.v. door overheid getroffen corona-maatregelen. Een van die maatregelen luidt: “Uitgangspunt is dat stafmedewerkers tot 1 juni 2020 20% van hun tijd in overleg met hun leidinggevende als vakantie opnemen”. De rechter oordeelt (ook hier) dat werkgever niet eenzijdig aan werknemer kan opleggen om 20% van zijn vakantie-uren in te leveren. Enkele verwijzing naar de corona-crisis is onvoldoende om aan te merken als zwaarwichtig belang voor de getroffen maatregel.


Maar…

De rechter oordeelt ook dat (in deze coronacrisis) werkgever een zwaarwichtig belang heeft dat in beginsel meebrengt dat van de medewerkers gevraagd kan worden om - in overleg - bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven. Een duidelijke aanwijzing richting werkgevers om in overleg te gaan met werknemers. Een goed voorbereid en gedocumenteerd overleg zal m.i. (de acceptatie van) dit soort maatregelen meer kansrijk maken.
DM Advocatuur, 030-2287845, contact@dmadvocatuur.nl, www.dmadvocatuur.nl.

22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Voucher of geld terug? -update-

Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet toch het EU-advies volgt: naast vouchers ook recht op terugbetaling. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar denken. https://www.nu.nl

Comments


bottom of page