top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLuuk Driegen

Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfslevenVrouwen zijn de afgelopen twee jaar nog weer wat minder gaan verdienen dan mannen. De loonkloof is onder jonge werknemers (tot 35 jaar) gegroeid van 4,9 procent in 2017 naar 6,4 procent nu.


Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek van Intermediair en universiteit Nyenrode. De Volkskrant berekende op basis van CBS-cijfers dat vrouwen met een gemiddeld uurloon in het bedrijfsleven per maand 175 euro minder verdienen zonder aanwijsbare verklaring.

Voor het verschil in beloning worden vele oorzaken genoemd, maar kloppen die ook?


Al jaren laat de salariskloof tussen de geslachten eenzelfde patroon zien: tussen hun 30ste en 40ste stappen veel vrouwen een tijd ‘uit het arbeidsproces’, zegt onderzoeker Jaap van Muijen van Nyenrode. Lees: ze krijgen kinderen. Daarna stagneert het inkomen van vrouwen en blijven mannen stijgen op de salarisladder. Uit het onderzoek onder 43 duizend respondenten blijkt dat vrouwen tot 35 jaar 6,4 procent minder verdienen, boven de 35 groeit de kloof naar bijna 9 procent. 


Wanneer vrouwen terugkeren naar hun baan halen ze de opgelopen achterstand niet meer in. Bovendien werken ze als moeder vaak in deeltijd. Het onderzoek van Nyenrode toont aan hoe hardnekkig de klassieke rolverdeling verankerd is in de samenleving. ‘Kinderen zijn nog steeds meer een vrouwenaangelegenheid’, concludeert Van Muijen. De prikkels voor vrouwen om na de bevalling weer fulltime te gaan werken ontbreken, zegt hij. ‘Belastingtechnisch loont het verschil tussen vier en vijf dagen amper.’


Voor het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen zijn tal van verklaringen die niet rechtstreeks zijn te relateren aan geslacht: zaken als opleiding, deeltijd versus voltijd, sector, functie, werkervaring. Meer mannen werken in leidinggevende functies en verdienen daardoor meer. Vrouwen werken vaker in sectoren waarin de lonen lager liggen, zoals de zorg en het onderwijs. De geconstateerde loonkloof in het Salarisonderzoek is ‘gecorrigeerd’ voor deze factoren: ook zonder aanwijsbare verklaringen verdienen vrouwen minder. De Volkskrant berekende een gat van 175 euro in het bedrijfsleven. 


Verbazing

Onderzoeker Van Muijen verbaast zich over de toegenomen loonkloof tussen jonge mannen en vrouwen. De salarisenquête biedt geen verklaring. Hij vermoedt dat jonge vrouwen bij hun eerste baan minder stevig onderhandelen dan mannen. In deze tijden van economische groei zouden jonge mannen daardoor hoger instappen dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Dat is de werkgevers aan te rekenen, vindt hij. ‘Ze maken er geen serieus werk van’, zegt hij. ‘Onbegrijpelijk. Dichten van de loonkloof zou een absolute prioriteit moeten zijn.’

Nederland blijkt ook in cultureel opzicht een conservatief land, zegt collega-auteur Eric Melse, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.


De onderzoekers vroegen de respondenten naast het salaris ook naar typisch mannelijk en vrouwelijk gedrag. Een greep uit de resultaten: mannen nemen meer risico, houden de grote lijnen aan, treden op met zelfvertrouwen, nemen harde beslissingen, zijn dominant; vrouwen hebben meer oog voor detail, zijn open over hun gevoelens, laten ruimte voor anderen. Melse: ‘Alsof je terugbent in de jaren vijftig.’ Overigens vulden de meeste respondenten op deze vragen het sociaal wenselijke ‘neutraal’ in.

Bron: Volkskrant 19 november 2019


Wetsvoorstel

Op 7 maart 2019 is het wetsvoorstel ingediend om deze ongelijkheid op te heffen. Het voorstel bevindt zich helaas nog altijd aan het begin van het wetgevingsproces. De verwachting is dat het nog geruime tijd zal duren voordat de wet wordt aangenomen.


Oproep

Zit jij zelf in een situatie waarbij sprake is van ongelijke beloning of ken je iemand die ongelijk wordt beloond? Meld het aan bij DM Advocatuur! Wij zullen geheel vrijblijvend en volkomen vertrouwelijk voor u beoordelen welke juridische stappen op dit moment kunnen worden gezet.


DM Advocatuur

Telefoon/whatsapp: 06-31684597

E-mail: contact@dmadvocatuur.nl


25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Voucher of geld terug? -update-

Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet toch het EU-advies volgt: naast vouchers ook recht op terugbetaling. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar denken. https://www.nu.nl

Commentaires


bottom of page